Orthodontie

Michiel Franken is ook een tandarts voor orthodontie. Alle beugelbehandelingen kunnen binnen de praktijk gedaan worden. Van onzichtbare beugels tot brackets (slotjes).

Groeiafwijkingen, ruimtegebrek en eventueel afwezige gebitselementen kunnen in een vroeg stadium opgespoord en behandeld.